Blogging

Forbrukslån

Når du ser etter lån vil det være forskjellige typer lån som passer for deg og andre typer lån som ikke er like interessante. Det beste lånet og det verste lånet du finner på veien vil nok avhenge veldig av deg og hva du trenger. Når du ser etter lån vil du finne lån som krever at du legger litt sikkerhet i potten og du har lån som ikke krever noen form for sikkerhet. Du må med andre ord eie noe som du kan la banken få rettigheter i eller du kan få lån uten noe mer. De flest vil nok med første øyekast tenke at penger uten noen forpliktelser til eiendeler er det ideelle. Det stemmer at dette er et veldig godt utgangspunkt og sånn sett er noe som alle bør trakte etter. Det finnes forbrukslån uten sikkerhet og kredittkort uten sikkerhet.

Vet du at du ikke vil gi sikkerhet, men at du heller vil ha penger uten å sette eiendeler på spill kan du søke på forbrukslånet. Du vil raskt oppdage at penger uten og også gi noe ikke kommer gratis. Renten på disse lånene er betraktelig høyere enn et huslån. Det er ofte slik at jo mindre penger du låner jo dyrere blir renten, mens jo mer penger du låner jo lavere blir renten. Dette henger også sammen med sikkerheten fordi banken ikke vil låne mye penger uten å sikre seg mer.

Hvordan søke?

Leter du etter det perfekte forbrukslånet må du søke på nett. Finn en god formidler av lån og søk der. Da få du levert en søknad og formidleren sender denne søknaden til veldig mange forskjellige partnere. En god formidler bør ha avtaler med 15 banker eller mer, samtidig som han også bør ha en god oversikt over sine partnere. Formidleren må jobbe med de største bankene samtidig som han jobber sammen de aller nyeste institusjonene. Det er på sin plass å vente litt mens formidleren jobber for deg. Ikke vent mer enn 2 dager. Har du ikke flere tilbud på en gang innen det har gått 2 dager så er formidleren lite god, eller så har du veldig dårlig økonomi. Det vil du fort få svar på.

Medsøker

Forbrukslån er noe vi alle kan få om vi har god nok økonomi. Har du ikke god nok økonomi til å få et forbrukslån alene må du jobbe for deg. Du kan gjør det ved å rydde opp i egen økonomi slik du selv mener er rett eller så kan du gjøre det ved å få med deg en på din søknad som har god økonomi. Da hjelper det ikke å ha en som sier en ting, mens noen andre sier en annen ting. Her er det en som du stoler på og en som stoler på deg som blir med å søke. Betaler ikke du så må din venn betale.

Forbruk av strøm

Strømfakturaens tre deler

Strøm er noe vi alle bruker hver eneste dag. Vi tenker nok ikke på hvor mye strøm vi bruker eller at vi bruker strøm. Det er mer bruk av ting som krever strøm som opptar vår tid. Her kan de fleste relatere til tomme mobiltelefoner hjemme eller på ferie og jaget etter å ha nok strøm på denne telefonen. Telefonen brukes jo nå til alt fra GPS, kamera og arbeidsverktøy som gjør det viktig å ha et billig mobilabonnement. Er man uten strøm kan man gå glipp av flere ting som er viktige rent personlig og inntektsmessig. 

Strøm brukes konstant og dertil er strømregningen heller ikke noe ukjent. Betaler du din egen strømregning kan det være greit å vite hva du betaler og hvordan dette best mulig kan gjøres opp. Selve oppgjøret er ganske enkelt. Her er det snakk om en enkel betaling. 

Forbruk av strøm 

Når du bruker strømmen så må du betale for selve bruken. Denne bruken kan du betale for i henhold til forskjellige avtaler. Disse avtalene velger du selv med tanke på hva som er best for deg. Det er ikke helt lett å forstå hva som er best, men ditt forbruk bør fortelle deg dette. Skal du bytte avtale er det best om du først vet hva du bruker i strøm. Har du tilgang til dine tidligere avtaler kan du raskt ta en titt på dem slik at du får oversikten over hvor mye du har brukt tidligere måneder. Tallet i kWh kan du oppgi til selskapet du bytter til eller du kan putte det inn i en kalkulator på nett. Kalkulatoren skal da fortelle hvor mye avtalen koster. 

La oss ta en titt på de forskjellige avtalene. Den første avtalen som ofte blir nevnt er avtale om fastpris. Denne fastprisavtalen er ikke så spennende, men gir deg muligheten til å betale en pris for strømmen. Det er praktisk, men alltid litt dyrere. Du kan også bytte til variabel prisavtale, spotpris- eller innkjøpsprisavtale, eller timespotavtale. På alle disse avtalene er ikke prisen fast, men heller variabel. Du trenger med andre ord ikke å tenke på å få en lavere prisen, men du kan på best mulig måte fokusere på hvordan du bør holde strømforbruket nede. 

Leie av nett og avgifter til staten

Strømfakturaen er tredelt. Når du ser på fakturaen er den oppdelt i tre deler som hver for seg koster forskjellig. Leie av nettet er en sats som ikke gir så mye. Det er kun strømforbruket som gjør mest for din strømregning. Strømforbruket vil også gi en viss innvirkning på nettleien. Når du bruker mindre strøm vil en del av nettleien reduseres, men ikke den andre delen. Statnett er selskapet som eier og driver strømnettet i Norge. Dette selskapet er alene om å drifte strømnett i Norge og har monopol. I tillegg til en betaling for nettet kommer noen avgifter til staten. Her er det av og til noen endringer. 

Søk og sammenlign billig strøm: https://forbruker.net/billig-strom/

forbrukslån renter

Forbrukslånets månedlige kostnad

Når du tar opp et lån, uansett hva slags lån det er må du betale for deg. Hvordan dette kan gjøres avhenger veldig av hvem du er og hvordan du gjør det. En av de aller viktigste og beste tingene med lån er friheten som nettopp forbrukslånet gir deg når du trenger denne friheten. Man må ikke glemme at det koster å ha lån og forbrukslånet må betales på hver eneste måned over mange år. Det er akkurat dette med flere år som kan være tøft for mange. Ting tar tid og det kan ta veldig lang tid. Hvordan denne tiden kan være og hvorfor den er akkurat slik kan være en utfordring for oss alle. Det finnes heldigvis mekanismer for å gjøre denne endringen slik at selve kostnaden per måned ikke blir så stor som du kanskje så for deg i starten.

Renter

Når du har tatt opp et lån er det flere ting som styrer hvor dyrt ditt usikrede lån er. Du er den personen som styrer hele denne kostnaden. Om du er en stor risiko vil du få en høy rente eller så vil du ikke få lån i det hele tatt. Denne renten styrer hvor mye penger som du må betale hver eneste måned. Det kan nemlig vare mange varianter for hvor mye det bør koste deg og hvor mye du faktisk må betale for å være med på leken om å få et lån. Er renten lav vil du betale mindre for et lån over samme periode sammenlignet med en høyere rente for den samme perioden. Dette er kanskje opplagt for mange, men samtidig så er det fort å glemme nettopp dette. Du må derfor alltid jakte på det billigste forbrukslån med lavest rente på markedet slik at det er du som får denne renten på best mulig måte.

Nedbetalingstid

Det finnes mange måter å få en god rente og det finnes mange måter å betale mindre per måned enn det du kanskje så for deg i starten. Disse trenger nødvendigvis ikke alltid å gå hånd i hånd. Når du får en god rente så vil du få en lavere kostnad, men skal du betale ned et beløp over en kort periode vil det koste deg penger. Betaler du ned samme beløp over en lengre periode vil du betale et mindre månedsbeløp enn om du betalte ned de samme beløpet over en kortere periode. Har du en høyere rente når du betaler ned over en lengre periode kan månedsbeløpet fortsatt være mindre enn om du betaler ned over en kort periode med en kjempe lav rente. Dette fordi lengden på lånet bestemmer akkurat hvor mye du betaler per måned, og i mange sammenhenger er det mye større utslag når det kommer til en forskjell per måned for et lån som går over 10 år sammenlignet med 2 år enn for eksempel en 10% rente eller en 15% rente i samme periode.

lån medsøker

Forbrukslån

Trenger du mer fleksibilitet i hverdagen enn det du får når du snakker med din vanlige bank eller når du trenger litt hjelp fra foreldre eller andre? Da er forbrukslånet lånet for deg. En av de store utfordringene i dagens samfunn er hvor mye det koster å gjøre det man ønsker og det man trenger å gjøre. I flere sammenhenger kan dette være mye mer enn det som skal til og det som må til. Får man da en endring i sin økonomi eller en endring i sin arbeidssituasjon kan det fort gå veldig galt. Du trenger ikke å få store endringen før du kjenner at det ikke går lenger å jobbe på den måten som du tror at du trenger å jobbe på.

Det er i slike situasjoner at forbrukslånet kommer inn og hjelper deg på den måten som du trenger hjelp, samt på den måten som du kan få hjelp. Ingen andre måter bidrar på samme måte som forbrukslånet når ting er tøft. Utfordringen i tøffe tider kan være om man i det hele tatt får lån. Da kan det være greit med litt hjelp.

Garantist

Når du søker på et lån kan du få hjelp på flere måter. Du kan søke alene, men samtidig få hjelp til å behandle lånet om noe skulle gå galt. Garantister er derfor en ekstra sikkerhet om alt skulle gå galt. Dette er vanligvis en avtale mellom personen som låner pengene, banken og garantisten. Er du garantist blir du medansvarlig for alt som ligger igjen på lånet når låntaker selv ikke klarer å gjøre opp.

Medsøker

Når du søker på et lån og er bekymret for at du ikke får lånet kan du også søke med en medsøker. Da er dere begge søkere på lånet og dere er begge eiere av lånet. Dere er også begge solidarisk ansvarlig for lånet. I garantistens øyemed kommer han ikke inn i bildet før alt har falt fra hverandre og noen må plukke opp regningen. Er du medsøker så kan du bli bedt om å betale før personen i det hele tatt har kommet så langt at alt detter fra hverandre.

Ulemper som medsøker

Når du stiller opp for en venn eller for et familiemedlem på en slik søknad er det viktig at du tenker godt igjennom hva du ønsker å gjøre og hva du vil gjøre. Det finnes ganske mange forskjellige måter å gjøre ting på, og medsøker status er noe som trengs når en kanskje ikke kan få lån. Det er en grunn til at en person kanskje ikke kan få lån. Banken ser på denne personen som en risiko, og på denne måten bør man være forsiktig. Du blir ansvarlig for noe i mange år. Du trenger derfor å passe deg. Ikke alt er bra å bli med på og ikke alt er like lett å være med på. Vær varsom.