Alle innlegg av Jeanette Lucas

forbrukslån renter

Forbrukslånets månedlige kostnad

Når du tar opp et lån, uansett hva slags lån det er må du betale for deg. Hvordan dette kan gjøres avhenger veldig av hvem du er og hvordan du gjør det. En av de aller viktigste og beste tingene med lån er friheten som nettopp forbrukslånet gir deg når du trenger denne friheten. Man må ikke glemme at det koster å ha lån og forbrukslånet må betales på hver eneste måned over mange år. Det er akkurat dette med flere år som kan være tøft for mange. Ting tar tid og det kan ta veldig lang tid. Hvordan denne tiden kan være og hvorfor den er akkurat slik kan være en utfordring for oss alle. Det finnes heldigvis mekanismer for å gjøre denne endringen slik at selve kostnaden per måned ikke blir så stor som du kanskje så for deg i starten.

Renter

Når du har tatt opp et lån er det flere ting som styrer hvor dyrt ditt usikrede lån er. Du er den personen som styrer hele denne kostnaden. Om du er en stor risiko vil du få en høy rente eller så vil du ikke få lån i det hele tatt. Denne renten styrer hvor mye penger som du må betale hver eneste måned. Det kan nemlig vare mange varianter for hvor mye det bør koste deg og hvor mye du faktisk må betale for å være med på leken om å få et lån. Er renten lav vil du betale mindre for et lån over samme periode sammenlignet med en høyere rente for den samme perioden. Dette er kanskje opplagt for mange, men samtidig så er det fort å glemme nettopp dette. Du må derfor alltid jakte på det billigste forbrukslån med lavest rente på markedet slik at det er du som får denne renten på best mulig måte.

Nedbetalingstid

Det finnes mange måter å få en god rente og det finnes mange måter å betale mindre per måned enn det du kanskje så for deg i starten. Disse trenger nødvendigvis ikke alltid å gå hånd i hånd. Når du får en god rente så vil du få en lavere kostnad, men skal du betale ned et beløp over en kort periode vil det koste deg penger. Betaler du ned samme beløp over en lengre periode vil du betale et mindre månedsbeløp enn om du betalte ned de samme beløpet over en kortere periode. Har du en høyere rente når du betaler ned over en lengre periode kan månedsbeløpet fortsatt være mindre enn om du betaler ned over en kort periode med en kjempe lav rente. Dette fordi lengden på lånet bestemmer akkurat hvor mye du betaler per måned, og i mange sammenhenger er det mye større utslag når det kommer til en forskjell per måned for et lån som går over 10 år sammenlignet med 2 år enn for eksempel en 10% rente eller en 15% rente i samme periode.

lån medsøker

Forbrukslån

Trenger du mer fleksibilitet i hverdagen enn det du får når du snakker med din vanlige bank eller når du trenger litt hjelp fra foreldre eller andre? Da er forbrukslånet lånet for deg. En av de store utfordringene i dagens samfunn er hvor mye det koster å gjøre det man ønsker og det man trenger å gjøre. I flere sammenhenger kan dette være mye mer enn det som skal til og det som må til. Får man da en endring i sin økonomi eller en endring i sin arbeidssituasjon kan det fort gå veldig galt. Du trenger ikke å få store endringen før du kjenner at det ikke går lenger å jobbe på den måten som du tror at du trenger å jobbe på.

Det er i slike situasjoner at forbrukslånet kommer inn og hjelper deg på den måten som du trenger hjelp, samt på den måten som du kan få hjelp. Ingen andre måter bidrar på samme måte som forbrukslånet når ting er tøft. Utfordringen i tøffe tider kan være om man i det hele tatt får lån. Da kan det være greit med litt hjelp.

Garantist

Når du søker på et lån kan du få hjelp på flere måter. Du kan søke alene, men samtidig få hjelp til å behandle lånet om noe skulle gå galt. Garantister er derfor en ekstra sikkerhet om alt skulle gå galt. Dette er vanligvis en avtale mellom personen som låner pengene, banken og garantisten. Er du garantist blir du medansvarlig for alt som ligger igjen på lånet når låntaker selv ikke klarer å gjøre opp.

Medsøker

Når du søker på et lån og er bekymret for at du ikke får lånet kan du også søke med en medsøker. Da er dere begge søkere på lånet og dere er begge eiere av lånet. Dere er også begge solidarisk ansvarlig for lånet. I garantistens øyemed kommer han ikke inn i bildet før alt har falt fra hverandre og noen må plukke opp regningen. Er du medsøker så kan du bli bedt om å betale før personen i det hele tatt har kommet så langt at alt detter fra hverandre.

Ulemper som medsøker

Når du stiller opp for en venn eller for et familiemedlem på en slik søknad er det viktig at du tenker godt igjennom hva du ønsker å gjøre og hva du vil gjøre. Det finnes ganske mange forskjellige måter å gjøre ting på, og medsøker status er noe som trengs når en kanskje ikke kan få lån. Det er en grunn til at en person kanskje ikke kan få lån. Banken ser på denne personen som en risiko, og på denne måten bør man være forsiktig. Du blir ansvarlig for noe i mange år. Du trenger derfor å passe deg. Ikke alt er bra å bli med på og ikke alt er like lett å være med på. Vær varsom.